Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

Detta dokument (”Integritetspolicy”), tillsammans med Pluss International AS (”Bolaget”) Användarvillkor för Tjänsten, som finns tillgängliga på Bolagets webbsida, www.pluss.app (”Webbsidan”), beskriver hur Bolaget behandlar dina personuppgifter i relation till de tjänster som vi tillhandahåller. Vid tillämpning av denna Integritetspolicy är den personuppgiftsansvarige Pluss International AS (org.nr.919059427), Grønnestølsbakken 14, 5073 Bergen, info@pluss.app. Om inte annat framgår i denna Integritetspolicy ska de definitioner som används ha samma innebörd som i Användarvillkoren. Frågor rörande vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter kan skickas till info@pluss.app eller till vårt dataskyddsombud:

Pluss International AS Dataskyddsombud: Eivind Skibenes Grønnestølsbakken 14, 5073 Bergen

2. ÄNDAMÅL OCH LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

3. RÄTTIGHETER OCH KONTAKT

4. SÄKERHET

Den teknologi som vi använder och denna Integritetspolicy syftar till att skydda dina personuppgifter från icke auktoriserad tillgång och otillbörlig användning. Vi kan komma att uppdatera dessa åtgärder i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

5. LÄNKAR

Tjänsten och Webbsidan kan komma att innehålla länkar till och från andra webbplatser tillhörande tredje part. Vi ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser eller för hur dina personuppgifter behandlas där.

6. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår Integritetspolicy utan föregående meddelande genom att en ny version av denna Integritetspolicy publiceras på Webbsidan och i Tjänsten. Vid betydande förändringar kommer vi dock även meddela dig om ändringarna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande till dig med information om ändringen. Senast uppdaterad: 2020-12-01

© Pluss Internantional AB